Skip to main content Skip to page footer

Про нас

Приватне підприємство «РІАС» зареєстровано 25 серпня 2005 року, наукову та виробничу діяльність почало у вересні 2006 р.

Характеристика підприємства:

 • є юридичною особою згідно законодавства України;
 • має право від свого імені заключати договори та інші угоди;
 • набувати майнових і немайнових прав, вступати в зобов'язання;
 • виступати в суді і в господарському суді;
 • має власні основні та оборотні кошти;
 • має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, власний товарний знак, емблему та інші реквізити;
 • здійснює свою діяльність на принципах повного госпрозрахунку, самоокупності та самофінансування.

Досвід роботи підприємства на ринку товарів і послуг 

 • здійснює діяльність на підставі свідоцтва про ідентифікацію виробника (постачальника) продукції для ЗС України, спеціального дозволу на здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею;
 • розроблені і впроваджені у виробництво 70 виробів в галузі технічного захисту інформації;
 • з 2006 р Підприємством виконано більше 750 замовлень;
 • виготовлено і поставлено понад 8000 виробів;
 • в 2010-2011 р.р. було виготовлено і поставлено близько 90% продукції в галузі технічного захисту інформації в Україні.

Основні споживачі продукції

Державні і комерційні організації, установи та підприємства, в тому числі Адміністрація Президента, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство оборони, Служба безпеки, Міністерство внутрішніх справ, Державна податкова служба та ін.

Персонал і виробничі потужності

Науково-виробнича діяльність підприємства забезпечується висококваліфікованими співробітниками в складі конструкторського, виробничого, дослідницького, маркетингового і фінансово-економічного підрозділів.

Підприємство забезпечене необхідними сучасними засобами обчислювальної та оргтехніки, вимірювальної техніки, технологічними засобами.