Skip to main content Skip to page footer

Призначені для захисту інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності від її витоку акустичними, віброакустичними каналами та каналами побічних електромагнітних випромінювань і наводів шляхом генерації шумового сигналу (шумової завади).

Призначені для захисту інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності від її витоку, середовищем поширення якої є мережі, лінії, проводи і кола технічних засобів систем пересилання, оброблення, зберігання та відображення інформації.

Призначені для активного приховування сигналів паразитного акустоелектричного перетворення в мовній частотній смузі в телефонних кабелях захищених телефонних мереж.